تمرکز Social Cast در ارائه محیطی کاری دیجیتال ایمن است که در هر زمان و مکانی قابل دسترسی و استفاده باشد.

ویژگی‌های بارز

پشتیبانی

ما شما را تنها نمی‌گذاریم. در هر زمان می‌توانید با تیم پشتیبان ما در ارتباط باشید.

ایمن

تمامی اطلاعات شما رمزگذاری شده و ایمن هستند و شما قادر به مدیریت تمامی اطلاعات خود می‌باشید.

منعطف

امکان ارتقاء امکانات هام-هاب با افزودن ابزارک‌ها فراهم می‌باشد و شما می‌توانید این ابزار را به سبک نیازمندی‌های خود تغییر دهید.

متن باز

هامبل هاب یک نرم‌افزار متن باز است که براحتی می‌توانید ایده‌های خود را به آن بیافزایید.

دریافت همین محصول از ـهمسو24

ـهمسو24 با این تفکر ایجاد شد که کنار تیم های سازمان شما قرار گیرد و با افزایش تشریک مساعی کارآیی سازمان را بصورت کاملا ملموس افزایش دهد. این رشد چشمگیر چنان پایدار در سازمان می ماند که مدیران و افراد کلیدی سازمان  در استفاده از نرم افزارهای همسو، همسو می شوند.