بخار آب در اروپا

پیش‌تر شواهدی از وجود آب مایع در زیر سطح یخ‌زده و ترک خورده‌ی Europa (یکی از قمرهای مشتری) به دست آمده بود. حالا برای نخستین بار، ناسا از وجود بخار آب در اروپا اطمینان حاصل کرده است. به عقیده‌ی دانشمندان از بین تمام اجرام فضایی در منظومه شمسی، این قمر بیشترین بخت را برای میزبانی …

نوشته ناسا وجود بخار آب در اروپا را تایید کرد؛ قمر مشتری پرآب‌تر از زمین! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

کاوش یوروپا

ناسا در جدیدترین فاز ماموریت اروپا کلیپر (Europa Clipper) یک کاوشگر را برای یافتن نشانه های حیات فرازمینی به اروپا که قمر معروف سیاره مشتری است، ارسال خواهد کرد. اگر از یک فرد عادی بپرسید که فکر می‌کند بجز کره زمین، در چه مکان دیگری از منظومه شمسی ما، ممکن است حیات وجود داشته باشد، …

نوشته قمر اروپا سیاره مشتری، هدف بعدی ناسا برای کاوش نشانه های حیات فرازمینی اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.