مناطق زیست پذیر مریخ

دانشمندان و ستاره شناسان ناسا با بررسی داده های بدست آمده از مریخ نورد معروف کنجکاوی (Curiosity) به این نتیجه رسیدند که ممکن است میلیاردها سال پیش، واحه و مناطق زیست پذیر در مریخ موجود بوده باشد! اگر می‌توانستیم یک ماشین زمان پیدا کنیم و به چیزی حدود ۳٫۵میلیارد سال پیش سفر کنیم، احتمالا لقبی …

نوشته ممکن است میلیاردها سال پیش، واحه و مناطق زیست پذیر در مریخ بوده باشد! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

حیات در سیاره مریخ

در این مقاله قصد دارید به بررسی ۶نشانه بسیار مهمی که باعث شده‌اند اختر زیست شناسان (Astrobiologists) به یافتن حیات در سیاره مریخ امیدوار باشند، بپردازیم. وجود یا عدم وجود حیات در سیاره مریخ از آن دست موضوعاتی است که دقیقا به یک اندازه، هم در میان مردم عادی و هم در میان دانشمندان، ستاره‌شناسان …

نوشته ۶ نشانه که اختر زیست شناسان را به وجود حیات در سیاره مریخ امیدوار می‌کند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.