گجت نیوز

جاودانگی

در یک کتیبه باستانی سرنخ‌هایی از تحقیقات کنونی دانشمندان مدرن در رابطه با جاودانگی انسان یافت شده است؛ آیا جاودانگی امری ممکن است؟ مرگ همواره از ترس‌های بزرگ انسان‌ها بوده و از دیرباز تاکنون دانشمندان در جست و جوی یافتن راهی برای جاودانگی نسل بشر بوده‌اند. به راستی اگر انسان هرگز نمیرد چه اتفاقی رخ …

نوشته کتیبه باستانی از تحقیقات دانشمندان مدرن در رابطه با جاودانگی می گوید اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.