تاکنون تنها سه کشور موفق به فرود موفق روی ماه شده‌اند! دلیل اندک بودن کشورهایی که فرودهایی موفقیت آمیز روی ماه رقم زده‌اند و همینطور تعداد نسبتا زیاد فرودهای ناموفق روی ماه چیست؟ از آنجایی که به جز سیاره زمین، تنها مکانی که بشر موفق به قدم گذاشتن روی سطح آن شده، کره ماه است، …

نوشته تعداد فرودهای ناموفق روی ماه بسیار بیشتر از چیزی هستند که احتمالا انتظار دارید! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.