ایده سفر در زمان

در این مقاله جذاب قصد داریم سیر تکامل ایده سفر در زمان را مورد بررسی قرار دهیم. اولین بار چه زمانی این ایده مطرح شد و چگونه به شکل کنونی خودش درآمد؟ اگر یک روز تحقیقاتی جامع با حضور تمام انسان‌های کره زمین انجام شود و در آن از افراد پرسیده شود که بزرگترین آرزو …

نوشته ایده سفر در زمان اولین بار چه زمانی مطرح شد و چگونه به شکل کنونی درآمد؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.