کرمچاله

کرمچاله ، معبر یا مسیری است که می تواند یک بخش از کیهان را به بخش دیگر متصل کند و سفر در آن می تواند انسان را از زمان حاضر به زمان دیگری پرتاب نماید. سوالی که ستاره شناسان به دنبال پاسخ آن هستند این است که آیا یک کرمچاله در کهکشان راه شیری خود …

نوشته آیا کهکشان راه شیری مخفیگاه یک کرمچاله است؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.