بافت مغزی موش

دانشمندان موفق شدند تا بافت مغزی موش را برای هفته ها در آزمایشگاه نگه دارند و مانع از تخریب آن شوند. این پیشرفت می تواند رهگشای موفقیت های آتی در زمینه مغز باشد. موفقیت دانشمندان در نگهداری از بافت مغزی موش در مدت زمان طولانی باعث شده تا امیدها در این زمینه ارتقا پیدا کند …

نوشته دانشمندان موفق شدند بافت مغزی موش را تا ۲۵ روز در آزمایشگاه زنده نگهدارند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.