در این مقاله قصد داریم به زبان بسیار ساده، به توضیح دقیق مفهوم و هر ۵ حالت اصلی ماده بپردازیم. ۴ تا از این حالت‌ها، حالت های طبیعی ماده هستند و حالت پنجم را هم بشر ساخته است! یکی از اولین چیزهایی که در مدارس تمام کشورها به کودکان آموزش داده می‌شود، ماده و حالت‌های …

نوشته ماده چیست؟ توضیح دقیق مفهوم و هر ۵ حالت اصلی ماده به زبان ساده اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

در این مقاله قصد داریم به زبان بسیار ساده، به توضیح دقیق مفهوم و هر ۵ حالت اصلی ماده بپردازیم. ۴ تا از این حالت‌ها، حالت های طبیعی ماده هستند و حالت پنجم را هم بشر ساخته است! یکی از اولین چیزهایی که در مدارس تمام کشورها به کودکان آموزش داده می‌شود، ماده و حالت‌های …

نوشته ماده چیست؟ توضیح دقیق مفهوم و هر ۵ حالت اصلی ماده به زبان ساده اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

یک تیم سه نفره از فیزیکدانان نظری، اخیرا تئوری‌ای راجع به نوعی ناشناخته از ذرات هیگز (Higgs) و ناپدیدی ضدماده از جهان ما مطرح کرده‌اند که ممکن است درک ما نسبت به همه چیز را تغییر دهد! بدون ذره‌ای شک، یکی از عجیب‌ترین ذراتی که دانشمندان تاکنون با آن سر و کار داشته‌اند، ضدماده یا …

نوشته نوعی عجیب از ذرات هیگز ممکن است باعث ناپدیدی ضدماده از جهان ما شده باشد! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.