گجت نیوز

خودروهای خودران تسلا

یکی از مدیران شرکت Tesla فاش کرده که اظهارات ایلان ماسک در خصوص عملکرد سیستم اتوپایلوت خودروهای خودران تسلا اغراق‌آمیز بوده است. مدیر نرم افزار اتوپایلوت تسلا به تازگی اعلام کرده است که ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، در رابطه با قابلیت‌های سیستم پیشرفته کمک راننده اتومبیل‌های این شرکت دروغ گفته است. این اظهارات مشخص می‌سازد …

نوشته ایلان ماسک در رابطه با قابلیت اتوپایلوت خودروهای خودران تسلا دروغ گفته است اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.