خواص دارویی ماریجوانا

تاکنون تحقیقات زیادی در رابطه با خواص دارویی ماریجوانا انجام گرفته و اکثرا به خواص ضد استرس و افسردگی این گیاه گواه داشته‌اند. اما بنظر می‌رسد هیچکدام از این تحقیقات قابل استناد نبوده‌اند! اکثر کسانی که ماریجوانا یا نام‌های خیابانی آن یعنی وید (Weed)، علف یا گل را مصرف می‌کنند، به دنبال خواص دارویی آن …

نوشته تاکنون هیچ تحقیقات قابل استنادی در رابطه با خواص دارویی ماریجوانا انجام نگرفته است اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.