گجت نیوز

راکت هدایت لیزری

استفاده از راکت هدایت لیزری برای سرنگونی پهپادها و موشک‌های کروز ایده‌ای در حال تکامل است که در آینده‌ای بسیار نزدیک رسما وارد خدمت می‌شود. حمله زنبوری پهپادها و موشک‌های کروز راهکاری برای سرکوب پدافند و گذر از سد آن به منظور رسیدن به اهداف با ارزش و نابودی آن‌هاست. حمله زنبوری به معنی حمله …

نوشته راکت هدایت لیزری برای مقابله با حمله زنبوری پهپادها آمده است اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.