گوجه فرنگی

مصرف گوجه فرنگی می تواند کیفیت اسپرم مردان را در حد چشمگیری ارتقا دهد. این خاصیت به خاطر وجود ترکیبی خاص در گوجه فرنگی ست. مصرف گوجه فرنگی به خطر وجود ماده ای خاص در این خوراکی پرمصرف باعث می شود تا کیفیت اسپرم مردها تا حدود بسیاری زیادی ارتقا پیدا کند. خاصیت یاد شده …

نوشته لیکوپین موجود در گوجه فرنگی کیفیت اسپرم را افزایش می دهد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

محرک اصلی شنای هدفمند اسپرمها

محرک اصلی شنای هدفمند اسپرم ها یکی از اسرار دنیای علم بود. همان مکانیزمی که بر اساس آن یک اسپرم این توانایی را پیدا می کند تا مسیر خود به سمت تخمک را شنا کرده و خود را برای بارور سازی تخمک به آن برساند. پژوهشگران اخیرا موفق به کشف مولکولی شده اند که در …

نوشته محرک اصلی شنای هدفمند اسپرم ها کشف شد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.