گورستان رادیواکتیو

در جزایر مارشال آمریکا مکانی وجود دارد که به خاطر وجود زباله های هسته ای در حجم بسیار بالا در آن به گورستان رادیواکتیو معروف است، اما گویا این گورستان ترک برداشته است و شاید بزودی منطقه را با خطری جدی مواجه سازد. گورستان رادیواکتیو نامی است که بر سایت زباله های هسته ای «رونیت …

نوشته گورستان رادیواکتیو ترک برمی دارد! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.