گجت نیوز

قیمت گذاری شورای رقابت

رئیس کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده است که مجلس با روش قیمت گذاری شورای رقابت مخالف است و باید این روش تغییر پیدا کند. روح‌الله ایزدخواه، رئیس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تازگی در ارتباط با روش قیمت گذاری شورای رقابت عنوان کرده است که نحوه قیمت گذاری …

نوشته کمیته خودروی مجلس با قیمت گذاری شورای رقابت مخالفت کرد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

گجت نیوز

قیمت گذاری شورای رقابت

رئیس کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده است که مجلس با روش قیمت گذاری شورای رقابت مخالف است و باید این روش تغییر پیدا کند. روح‌الله ایزدخواه، رئیس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تازگی در ارتباط با روش قیمت گذاری شورای رقابت عنوان کرده است که نحوه قیمت گذاری …

نوشته کمیته خودروی مجلس با قیمت گذاری شورای رقابت مخالفت کرد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.