ترس

آیا شما هم جزء آن دسته افرادی هستید که تجربه ترس را جزء تجارب لذت بخش می دانید؟ در این صورت باید از خودتان بپرسید که چرا در مواردی ترس نه تنها تجربه ناخوشایندی نیست بلکه لذت بخش هم هست. در مورد برخی از افراد تجربه ترس نوعی احساس هیجان و لذت ایجاد می کند. …

نوشته ریشه های روانی لذت ترس در خانه جن زده اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.