گجت نیوز

ویروس های حیوانی

محققان به تازگی نرم‌افزاری را ساخته‌اند که در آن یک لیست از ویروس های حیوانی که سلامتی انسان را به خطر میندازند قرارداده شده است. کرونا ویروس جهش یافته، تازه‌ترین ویروسی است که از حیوان به انسان انتقال پیدا می‌کند؛ اما صدها ویروس حیوانی دیگر نیز وجود دارد که ممکن است سلامتی انسان را به …

نوشته چه ویروس های حیوانی دیگری به جز کرونا وجود دارد که به انسان انتقال پیدا می‌کنند؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.