گجت نیوز

توقف تولید ۲۰۶ تیپ ۵

از ایران خودرو خبر می‌رسد ظاهراً این شرکت خودروسازی قصد دارد تولید ۲۰۶ تیپ ۵ و صندوق دار را در سال ۱۴۰۰ متوقف کند. آن طور که از شواهد و قرائن پیداست، سیاست فروش ایرانخودرو در سال ۱۴۰۰ با تغییراتی رو به رو خواهد شد و تولید چند اتومبیل این شرکت از جمله پژو ۲۰۶ …

نوشته تولید ۲۰۶ تیپ ۵ در سال ۱۴۰۰ متوقف می‌شود اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

گجت نیوز

توقف تولید ۲۰۶ تیپ ۵

از ایران خودرو خبر می‌رسد ظاهراً این شرکت خودروسازی قصد دارد تولید ۲۰۶ تیپ ۵ و صندوق دار را در سال ۱۴۰۰ متوقف کند. آن طور که از شواهد و قرائن پیداست، سیاست فروش ایرانخودرو در سال ۱۴۰۰ با تغییراتی رو به رو خواهد شد و تولید چند اتومبیل این شرکت از جمله پژو ۲۰۶ …

نوشته تولید ۲۰۶ تیپ ۵ در سال ۱۴۰۰ متوقف می‌شود اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.