هرم

کیلومترها بدور از مصر و اهرام ثلاثه این کشور، هرم بزرگی در چین وجود دارد که در زیر آب واقع شده است. استقرار این سازه در زیر آب منجر به شکل گیری گمانه زنی های متعدد شده است. در فاصله ای بسیار دور نسبت به کشور مصر و در کشور باستانی چین، هرمی در زیر …

نوشته آیا هرم چین متعلق به دوران قبل از طوفان بزرگ است؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.