پیوند

اولین عمل پیوند اندام جنسی مردانه با موفقیت انجام شد و بیمار یاد شده هم اکنون مراحل ریکاوری خود را با موفقیت سپری می کند اولین عمل پیوند اندام جنسی مردانه با موفقیت انجام شده و فرد بیمار هم اکنون به زندگی عادی بازگشته و مراحل ریکاوری را طی می کند. بیمار یاد شده که …

نوشته اولین پیوند اندام جنسی مردانه با موفقیت انجام شد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.