گوگل فیت به‌زودی عادات خوابیدن کاربران را نظارت خواهد کرد

در به‌روزرسانی آتی گوگل فیت، ویژگی‌های جدیدی به اپلیکیشن سلامتی‌محور گوگل اضافه خواهد شد.