عینک اپل

عینک اپل (Apple Glasses) از دسته محصولاتی است که گفته می‌شود به‌صورت محرمانه درحال‌توسعه است. شایعات زیادی در مورد گجت افسانه‌ای اپل وجود دارد اما هرگز دیده نشده است. برای بررسی شایعات اپل گلس، با گجت نیوز همراه باشید. چیزی که عینک اپل را به موضوع جذابی برای شایعات و گمانه‌زنی‌ها بدل می‌کند، تنها ساخته‌شدن …

نوشته عینک اپل: بررسی ویژگی‌ها، انتظارات و تاریخ معرفی اپل گلس اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

عینک اپل

عینک اپل (Apple Glasses) از دسته محصولاتی است که گفته می‌شود به‌صورت محرمانه درحال‌توسعه است. شایعات زیادی در مورد گجت افسانه‌ای اپل وجود دارد اما هرگز دیده نشده است. برای بررسی شایعات اپل گلس، با گجت نیوز همراه باشید. چیزی که عینک اپل را به موضوع جذابی برای شایعات و گمانه‌زنی‌ها بدل می‌کند، تنها ساخته‌شدن …

نوشته عینک اپل: بررسی ویژگی‌ها، انتظارات و تاریخ معرفی اپل گلس اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.