گجت نیوز

حیات در کره زمین

دانشمندان بر این باور بودند حیات در کره زمین با گسترش خورشید طی ۵ میلیارد سال آینده نابود خواهد شد، اما بررسی جدید آنها نشان می‌دهد زندگی در سیاره زمین زودتر از آنچه که تصور می‌شد به پایان خواهد رسید. دانشمندان در گذشته بر این باور بودند با گسترش خورشید جهان به طور کامل نابود …

نوشته دانشمندان زمان پایان حیات در کره زمین را تخمین زدند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.