گجت نیوز

واکسیناسیون مادران باردار

دکتر علیرضا دلاوری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد طبق دستورالعمل وزارت بهداشت واکسیناسیون مادران باردار آغاز شده است. علیرضا دلاوری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت واکسیناسیون مادران باردار واجد شرایط در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شده است. او گفت احتمال ابتلای این گروه نسبت به سایرین …

نوشته واکسیناسیون مادران باردار در ایران آغاز شد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.