اگر صاحب یک کسب و کار اینترنتی باشید حتما اهمیت رتبه الکسا در قیمت گذاری سایت ها را درک کرده اید، این امر تا آنجا ادامه پیدا کرده که خیلی از صاحبان وبسایت ها برای کاهش رتبه اکسا سایت خود دست به دامن ربات های ارسال بازدید شده اند تا از طریق این بازدیدها رتبه سایت خود را کاهش دهند.

از محبوب ترین ابزارها برای کاهش رتبه الکسا می‌توان به بازدیدیار ، سایت reduce alexa rank و ipts  اشاره کرد که بین کاربران بیشترین استفاده را دارند. اما در این بین باید به یک نکته خیلی مهم جهت جریمه نشدن سایت و بدتر نشدن وضعیت توجه کرد، آنهم رفتار طبیعی ربات ها می‌باشد. بازدیدهای ارسالی باید کاملا رفتار انسانی از خود نشان دهند، یعنی اسکرول بخورند، کلیک کنند، تماشا کنند و در صفحات مختلف بگردند.

افزایش بازدید سایت
افزایش بازدید سایت

یکی از شاخص های بسیار مهم در رتبه بندی الکسا bounce rate پایین می‌باشد، اما بانس ریت چیست؟ بانس ریت یا نرخ پرش به خروج سریع کاربر از سایت گفته می‌شود، به عنوان مثال اگر ظاهر سایت شما خوب نباشد و یا به خوبی لود نشود قطعا فرد در کمتر از ۹ ثانیه سایت شما را ترک می‌کند و این برای سایت شما بسیار مضر است. با هر خروجی که بدین شکل سریع انجام شود و کاربر صفحات دیگر را مشاهده نکند یک bounce rate  ثبت می‌شود. لازم به ذکر است این شاخص برای موتور جستجو گوگل هم بسیار مهم میباشد.

بنابراین برای کاهش رتبه الکسا توسط ربات ها و سایت های بازدیدساز باید بانس ریت توجه ویژه شود، یعنی بازدید ها باید ماندگاری و گردش مناسبی در سایت داشته باشند تا نتیجه مثبت حاصل شود. البته شاخص های طبیعی بودن بازدید به همینجا ختم نمی‌شود و شما باید تحقیق هایی را برای یادگیری تمام این شاخص ها در برنامه ماهانه خود قرار دهید.

نکته مهم: بازدیدهایی که روی مرورگر آنها alexa toolbar نصب است به شدت باعث کاهش رتبه سایت شما در الکسا می‌شود. بنابراین از نصب این extention  روی مرورگر ربات های خود غافل نشوید.

کاهش رتبه الکسا با ارسال بازدید

اگر صاحب یک کسب و کار اینترنتی باشید حتما اهمیت رتبه الکسا در قیمت گذاری سایت ها را درک کرده اید، این امر تا آنجا ادامه پیدا کرده که خیلی از صاحبان وبسایت ها برای کاهش رتبه اکسا سایت خود دست به دامن ربات های ارسال بازدید شده اند تا از طریق این بازدیدها رتبه سایت خود را کاهش دهند.

از محبوب ترین ابزارها برای کاهش رتبه الکسا می‌توان به بازدیدیار ، سایت reduce alexa rank و ipts  اشاره کرد که بین کاربران بیشترین استفاده را دارند. اما در این بین باید به یک نکته خیلی مهم جهت جریمه نشدن سایت و بدتر نشدن وضعیت توجه کرد، آنهم رفتار طبیعی ربات ها می‌باشد. بازدیدهای ارسالی باید کاملا رفتار انسانی از خود نشان دهند، یعنی اسکرول بخورند، کلیک کنند، تماشا کنند و در صفحات مختلف بگردند.

افزایش بازدید سایت
افزایش بازدید سایت

یکی از شاخص های بسیار مهم در رتبه بندی الکسا bounce rate پایین می‌باشد، اما بانس ریت چیست؟ بانس ریت یا نرخ پرش به خروج سریع کاربر از سایت گفته می‌شود، به عنوان مثال اگر ظاهر سایت شما خوب نباشد و یا به خوبی لود نشود قطعا فرد در کمتر از ۹ ثانیه سایت شما را ترک می‌کند و این برای سایت شما بسیار مضر است. با هر خروجی که بدین شکل سریع انجام شود و کاربر صفحات دیگر را مشاهده نکند یک bounce rate  ثبت می‌شود. لازم به ذکر است این شاخص برای موتور جستجو گوگل هم بسیار مهم میباشد.

بنابراین برای کاهش رتبه الکسا توسط ربات ها و سایت های بازدیدساز باید بانس ریت توجه ویژه شود، یعنی بازدید ها باید ماندگاری و گردش مناسبی در سایت داشته باشند تا نتیجه مثبت حاصل شود. البته شاخص های طبیعی بودن بازدید به همینجا ختم نمی‌شود و شما باید تحقیق هایی را برای یادگیری تمام این شاخص ها در برنامه ماهانه خود قرار دهید.

نکته مهم: بازدیدهایی که روی مرورگر آنها alexa toolbar نصب است به شدت باعث کاهش رتبه سایت شما در الکسا می‌شود. بنابراین از نصب این extention  روی مرورگر ربات های خود غافل نشوید.

کاهش رتبه الکسا با ارسال بازدید