باکتری

شاید برای بسیاری از انسان ها غذاهای مانده ای که شامل برنج و یا ماکارونی باشد چندان خطرناک به نظر نرسد، اما تحقیقات نشان داد غذاهای مانده ای از این دست به خاطر فعالیت گونه ای باکتری نیز می توانند کشنده باشند. همه ما نسبت به غذاهای گوشتی مانده احساس تهدید می کنیم، اما چندان …

نوشته باکتری موجود در ماکارونی و برنج مانده مرگبار است اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.