گجت نیوز

رده بندی کیفی خودروها

رده بندی کیفی خودروها در تیر ۱۴۰۰ توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد. در ادامه با بی کیفیت ترین و باکیفیت ترین خودروهای داخلی آشنا خواهیم شد. ارزیابی کیفی خودروهای داخلی در تیر ۱۴۰۰ توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد. این شرکت بر اساس دستورالعمل‌های موجود خودروهای داخلی را …

نوشته رده بندی کیفی خودروها در تیر ۱۴۰۰؛ باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای داخلی اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

گجت نیوز

رده بندی کیفی خودروها

گزارش رده بندی کیفی خودروها در خرداد ۱۴۰۰ توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر و باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای داخلی مشخص شدند. گزارش رده بندی کیفی خودروها مربوط به خرداد ۱۴۰۰ به تازگی منتشر شده است. لازم به ذکر است که این ارزیابی توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران …

نوشته رده بندی کیفی خودروها در خرداد ۱۴۰۰ منتشر شد؛ باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای داخلی اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

گجت نیوز

بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل

لیست با کیفیت و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر شد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش ارزشیابی کیفی خودروها را برای اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر کرد که طبق آن با کیفیت و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل برای اردیبهشت ماه مشخص شدند. …

نوشته لیست با کیفیت و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل در اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر شد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

گجت نیوز

گزارش ارزیابی کیفی خودروها

گزارش ارزیابی کیفی خودروها برای فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد. در ادامه با باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل در فروردین ماه آشنا می‌شویم. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش ارزیابی کیفی خودروها برای فروردین ۱۴۰۰ را منتشر کرد. این شرکت که به عنوان نهاد بازرسی مورد تایید وزارت صنعت، معدن و …

نوشته گزارش ارزیابی کیفی خودروها برای فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

گجت نیوز

با کیفیت و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش جدیدی را از با کیفیت و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل در دی ماه ۹۹ منتشر کرد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان یک نهاد بازرسی مورد تأیید وزارت صمت شناخته می‌شود و بیش‌ترین مسئولیت برای ارزشیابی خودروها را در کشور بر عهده دارد. این …

نوشته فهرست با کیفیت و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل – دی ۹۹ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

گجت نیوز

با کیفیت و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش جدیدی را از با کیفیت و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل در دی ماه ۹۹ منتشر کرد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان یک نهاد بازرسی مورد تأیید وزارت صمت شناخته می‌شود و بیش‌ترین مسئولیت برای ارزشیابی خودروها را در کشور بر عهده دارد. این …

نوشته فهرست با کیفیت و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل – دی ۹۹ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

گجت نیوز

دنا پلاس توربو اتوماتیک

جدیدترین گزارش ارزیابی کیفی خودروهای ساخت داخل نشان می‌دهد خودرو دنا پلاس توربو اتوماتیک توانست لقب نخستین خودرو تمام ایرانی ۵ ستاره را از آن خود کند. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اخیرا جدیدترین گزارش ارزیابی کیفی خودروهای ساخت داخل را منتشر کرد که طبق آن خودرو دنا پلاس توربو اتوماتیک در اولین حضور …

نوشته دنا پلاس توربو اتوماتیک لقب نخستین خودرو تمام ایرانی ۵ ستاره را از آن خود کرد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

رده بندی کیفی خودروهای داخلی

رده بندی کیفی خودروهای داخلی در مرداد ۹۸ اعلام شد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با انتشار این گزارش، باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل را معرفی کرد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، گزارش رده بندی کیفی خودروهای داخلی در مرداد ۹۸ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در …

نوشته رده بندی کیفی خودروهای داخلی در مرداد ۹۸ منتشر شد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

رده بندی کیفی خودروهای داخلی

اخیرا رده بندی کیفی خودروهای داخلی در تیر ۹۸ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که بر اساس آن دو خودرو سوزوکی گرند ویتارا و ام وی ام ۳۱۵ از آن حذف شده‌اند. اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش رده بندی کیفی خودروهای داخلی در تیر ۹۸ را منتشر کرد که با بررسی …

نوشته کدام خودروها در رده بندی کیفی خودروهای داخلی در تیر ۹۸ حذف یا اضافه شدند؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

رده بندی کیفی خودروهای داخلی

رده بندی کیفی خودروهای داخلی در تیر ۹۸ اعلام شد. با انتشار این گزارش از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل در تیرماه معرفی شدند. گزارش رده بندی کیفی خودروهای داخلی در تیر ۹۸ توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد. طبق گزارش منتشر شده …

نوشته رده بندی کیفی خودروهای داخلی در تیر ۹۸ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.