تحرک جنازه انسان

اخیرا دانشمندان استرالیایی طی تحقیقاتی جدید، به حرکت جنازه انسان تا بیش از یک سال پس از مرگ پی بردند! این کشف می‌تواند روند رسیدگی پلیس به پرونده‌های قتل را به طور کامل تغییر دهد! تحقیقاتی که اخیرا در یک مرکز تحقیقاتی استرالیایی صورت گرفت، مشخص کرد که شاید روح انسان پس از مرگ به …

نوشته کشف شوکه کننده دانشمندان؛‌ جنازه انسان تا یکسال پس از مرگ حرکت می‌کند! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.