کم خوابی

مطالعات گذشته جملگی بر تاثیرات مخرب کم خوابی صحه گذاشته اند، اما یک پژوهش جدید نشان داد که این معضل می تواند تمامی جنبه های زندگی انسان را از خود متاثر سازد. اگر چه پژوهش های بسیاری در خصوص تاثیرات منفی کم خوابی بر روی زندگی انسان صورت گرفته است، اما نتایج یک تحقیق جدید …

نوشته کم خوابی تمامی جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.