گجت نیوز

تماس با شماره های ناشناس خارجی

براساس تازه‌ترین گزارشات، به‌منظور پرهیز از سوء‌استفاده‌های احتمالی باید از تماس مجدد با شماره های ناشناس خارجی خودداری نمایید. به‌منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی، درصورت مشاهده تماس از دست رفته از مبدأ شماره های ناشناس خارجی، از برقراری تماس مجدد با این شماره‌ها خودداری نمایید. در سال های قبل مشکلی تحت عنوان (Wangiri Fraud) یا …

نوشته از برقراری تماس با شماره های ناشناس خارجی خودداری نمایید اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.