گجت نیوز

شاتل فضایی بوران

شاتل فضایی بوران پروژه‌ای متعلق به دوران جنگ سرد است که طی آن مسکو قصد ساخت رقیبی برای شاتل‌های آمریکایی را داشت. پس از جنگ جهانی دوم جهان به دو دسته تقسیم و جنگ جدیدی موسوم به جنگ سرد آغاز شد. کشورهای غربی که متحد آمریکا بودند در مقابل کشورهای شرقی متحد روسیه قرار گرفتند. …

نوشته دو شاتل فضایی بوران همچنان در قزاقستان خاک می‌خوردند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.