ایتنا – برای تعیین محبوب‌ترین زبان برنامه‌نویسی برخلاف سایر تحلیلگران، PYPL به یک شاخص بسیار خاص نگاه می‌کند: جستجوی آنلاین آموزش‌های مربوط به یک‌زبان خاص. این منطق اعتماد به خرد جمعی را ترغیب می‌کند.