کاوش یوروپا

ناسا در جدیدترین فاز ماموریت اروپا کلیپر (Europa Clipper) یک کاوشگر را برای یافتن نشانه های حیات فرازمینی به اروپا که قمر معروف سیاره مشتری است، ارسال خواهد کرد. اگر از یک فرد عادی بپرسید که فکر می‌کند بجز کره زمین، در چه مکان دیگری از منظومه شمسی ما، ممکن است حیات وجود داشته باشد، …

نوشته قمر اروپا سیاره مشتری، هدف بعدی ناسا برای کاوش نشانه های حیات فرازمینی اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.