اگر روزی شرایط نقل مکان به کره ماه فراهم شود، چه تعداد انسان می‌توانند بر روی آن زندگی کنند؟ ما در این مقاله شرایط زندگی در کره ماه را مورد بررسی قرار داده‌ایم. انسان همیشه رویای زندگی در سیارات دیگر را داشته و از آنجایی که کره ماه به زمین نزدیک است، مشخصا گرایش خاصی …

نوشته کره ماه از چه تعداد انسان می‌تواند پشتیبانی و محافظت کند؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.